TIN TỨC
Bia Sagota đạt giải thưởng quốc tế World Beer Awards 2017

LỄ KHỞI CÔNG NHÀ MÁY BIA SÀI GÒN - LONG KHÁNH

TRẢI NGHIỆM CÙNG SAGOTA TẠI HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ VIỆT NAM 2018 (VITM HÀ NỘI 2018)

                                    »Xem tất cả
  CHỨNG NHẬN
  Ý KIẾN KHÁCH HÀNG
Bạn thấy website cần có thêm thông tin gì?
Mục giải trí
Qui trình sản xuất
Mục tuyển dụng online
   
  TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
Dịch vụ hỗ trợ trực tuyến
Nhân viên kinh doanh
  LƯỢT TRUY CẬP
Lượt truy cập : 664996
 TIN CỔ ĐÔNG » Thông tin cổ đông

.:. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỔ CỔ ĐÔNG MỚI SAU SÁP NHẬP
Ngày 10/09/2018

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG PHỤC VỤ VIỆC CẤP SỔ CỔ ĐÔNG MỚI SAU SÁP NHẬP

 Tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây đề nghị Quý cổ đông bổ sung cập nhật thông tin hiện tại (mẫu đính kèm) phục vụ việc cấp sổ cổ đông mới (sau sáp nhập)

.
          
»Xem tiếp
.:. THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
Ngày 16/08/2018

 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY

Thay đổi tên doanh nghiệp và mẫu dấu kể từ ngày 01/09/2018

 

.
          
»Xem tiếp
.:. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
Ngày 08/08/2018

 Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc đổi tên công ty sau sáp nhập

.
          
»Xem tiếp
.:. Thông báo chi trả cổ tức đợt 1 / 2018
Ngày 23/07/2018

 Quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty CO Bia Sài Gòn Bình Tây

.
          
»Xem tiếp
.:. Giấy phép đăng ký kinh doanh cấp đổi lần 8
Ngày 10/07/2018

  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây cấp đổi lần 8 do sáp nhập

.
          
»Xem tiếp
.:. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày 28/06/2018

 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây.

.
          
»Xem tiếp
.:. TÀI LIỆU ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Ngày 15/06/2018

 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Bia Sài Gòn Bình Tây

.
          
»Xem tiếp
.:. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 12/06/2018

 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Sài Gòn Bình Tây quyết định Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

.
          
»Xem tiếp
.:. CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Ngày 12/04/2018

 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ra công chúng để hoán đổi và Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

.
          
»Xem tiếp
.:. CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
Ngày 21/03/2018

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý và CTCP Bia Sài Gòn Ninh Tnuận 

Ngày chốt danh sách cổ đông CTCP Bia Sài Gòn Phủ Lý và CTCP Bia Sài Gòn Ninh Tnuận để thực hiện hoán đổi cổ phần là ngày 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện thủ tục hoán đổi cổ phần: Trụ sở chính CTCP Bia Sài Gòn Bình Tây - 08 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

.
          
»Xem tiếp
(1) 2 3 4 5 6 ... 10 »